Časopis Naše řeč
en cz

Čapnouti

[Answers]

(pdf)

-

(R. J.) Moravské dial. čapnouti (sednouti na bobek) je asi téhož původu jako české sloveso čapati, čapnouti, znamenající »chytiti«. Toto české (a jinoslovanské) čapati je sloveso nejspíše onomatopoetické, znázorňující zvuk rychle zavřené ruky nebo huby (jako chňapati). Význam »přisednouti«, který je v mor. čapni!, lze vyložiti tím způsobem, že představa rychlého pohybu, spojená se slovesem čapnout (= chytit), byla přenesena na pohyb jiného druhu, tedy asi týmž způsobem, jakým užíváme my v Čechách na př. sloves »plesknouti sebou n. seknouti sebou« ve významu »rychle padnouti.« Zcela analogickým způsobem vzniklo asi i souznačné moravské sloveso ľapnúť (ľapni = sedni) a odvoz. ľapět = dřepěti ze slovesa ľapať n. ľaptať, ľapotať = pleskati, přen. tlachati.

Naše řeč, volume 7 (1923), issue 5, p. 154

Previous Bobek

Next Chasník