Časopis Naše řeč
en cz

Obchod v hrnci

J. Horňanský

[Answers]

(pdf)

-

Před převratem se všecka oznámení u c. k. úřadů zaznamenávala německy, ať bylo podání třeba české. Bývalému okresnímu hejtmanství v Mor. Třebové byl oznámen obchod s máslem a tvarohem. Úředník, maje ohlášení obchodu zapsati do knihy, hledal v slovníku, jak se německy jmenuje tvaroh, a nalezl, že der Topfen. (Němci u Mor. Třebové říkají tvarohu Quark). Když se pak měl napsati platební rozkaz na daň, nevěděl zase jiný úředník, co znamená Topfen česky, a domníval se, že jsou to hrnce (hrnec - Topf, hrnce - Töpfe). Platební rozkaz byl pak úředně česky vyplněn takto: »Š. V., obchod v másle a hrnci«.

Naše řeč, volume 6 (1922), issue 6, p. 187

Previous Je tomu tak

Next Obrovice