Časopis Naše řeč
en cz

Je tomu tak

[Answers]

(pdf)

-

(L. K.) je výraz správný (Gebauer-Ertl 2, 164); stejně správný je výraz »ta věc se má tak a tak«; vazba neosobná, »s tou věcí se to má tak a tak«, vyvinula se asi vlivem souznačné vazby německé. — Rčení »jako takový« jest chybné vždycky, když se ho užívá za překlad něm. »als solcher«; je o tom výklad v N. Ř. 2, 241. — Něm. Machtspruch překládá »Německo-česká terminologie úřední a právnická«, kterou sestavili Kadlec a Heller, českým »mocný výrok«; slova »mocný« se v tomto významě v staré terminologii právní užívalo velmi často, na př. se mluví často o mocném listě, o mocných poručnících, o mocné osobě a p. — »Zvenčí« a »zvnějšku« není totéž; »zvenčí« znamená tolik co »z venku«, t. j. z prostoru odděleného nějak od uzavřeného místa, kde je právě osoba mluvící; »vnějšek« je však zevní strana nějaké věci. Říkáme tedy »dům je z vnějšku (vlastně bychom měli říkati »ze vnějšku«, jak svědčí i složenina »zevnějšek«) dosti pěkný« (a také ovšem »zvenku, zvenčí«), ale »podal mi to zvenčí n. zvenku«, nikoli »z vnějšku«.

Naše řeč, volume 6 (1922), issue 6, p. 187

Previous Jdu maminkou

Next J. Horňanský: Obchod v hrnci