Časopis Naše řeč
en cz

Rozvidniť sa

[Answers]

(pdf)

-

(F. J.) Toto sloven. slovo se kryje jen významem s naším rozedniti se, není jeho zkomoleninou (říká se rozvidnilo sa, s videm trvacím rozvídňa sa, rozvídňalo sa = rozednívá se, rozednívalo se). České sloveso patří k podst. jménu den, slovenské ku příd. jm. vidno [64](viz 4, 160); tohoto slova užívají Slováci i o denním světle (na př. keď prebudil sa, bolo vidno = bylo světlo, byl den, ešte za vidna = a za světla), docela jako my říkáme »již bylo viděti« a p.

Naše řeč, volume 7 (1923), issue 2, pp. 63-64

Previous Petrův

Next Strýc