Časopis Naše řeč
en cz

Biograf, biografie

[Short articles]

(pdf)

-

(R. S.) jsou slova tak podobná, že není divu, neliší-li se od sebe dosti zřetelně jejich odvozeniny. Jde ovšem především o příd. jméno. Nejlépe by bylo tvaru biografický zachovati význam, jaký odedávna u nás má (beztoho jsme jej utvořili podle franc. biographique, angl. biographical, něm. biographisch atd.), nestačí-li nám české slovo životopisný: co má vztah k biografu může býti biografové (nebo kinové). Tak bychom snad divadelnímu dílu směli pro větší zřetelnost vyčítati spíše krvavou romantiku biografovou, ne biografickou, jak se stalo 9. října v Nár. pol. O skutečných jazykových chybách v takovýchto věcech ovšem mluviti nelze.

Naše řeč, volume 14 (1930), issue 9-10, p. 220

Previous Z. (= Josef Zubatý): Z našich časopisů

Next Hodonský