Časopis Naše řeč
en cz

Tuzozemský

[Short articles]

(pdf)

-

V Havlíčkových listech upozorňuje 23. pros. poštovní úřad v Čáslavi »na zavedený již nový druh blahopřejných telegramů ve styku tuzozemském… Tyto telegramy lze zasílati v tuzozemsku celoročně… Bližší informace u pošt. úřadu«. My bychom rádi věděli, byla-li slova tuzozemský, tuzozemsko vytvořena na oslavu nastávajícího oktávu památky sv. Silvestra, či jako názorný příklad působení všemohoucí analogie v jazykovém vývoji. Slovo tuzozemský přiléhá opravdu krásně k svému vzoru v slově cizozemský; snad tanul jeho tvůrci na mysli dokonce nepřehlášený tvar cuzozemský?

Naše řeč, volume 14 (1930), issue 2, p. 44

Previous Pozůstávati

Next Oznámení