dalaman airport transfers
Časopis Naše řeč
en cz

Z kanceláře Slovníku jazyka českého

[Reviews and reports]

(pdf)

-

Aby urychlila tempo přípravných prací slovníkových, zamýšlí kancelář přijmouti nové excerptory, a zve proto všechny filology, kteří by se chtěli této práce zúčastniti, aby se přihlásili o podrobné zprávy v slovníkové kanceláři v Praze I., Bílkova 18 (úř. hodiny od 8 do 1). Zároveň oznamuje kancelář usnesení lexikografické komise České akademie zvýšiti dvojnásobně dosavadní honorář exceptorský. Jen za práce zatrhané v kanceláři bude se vypláceti honorář dosavadní. Toto zvýšení nabývá platnosti dnem 1. ledna 1930 a jen při pracích odevzdaných s velikým zpožděním bude se honorář počítati podle norem platných v době zadání. Dosavadní prémie za ukončení prací větších a t. zv. prémie rychlostní pozbývají tímto usnesením platnosti.

Naše řeč, volume 14 (1930), issue 2, p. 40

Previous František Oberpfalcer: Na západní frontě klid

Next Z našich časopisů