dalaman airport transfers
Časopis Naše řeč
en cz

Staropraha

[Short articles]

(pdf)

-

Již na str. 143 jsme se zmínili o nestvůrných složeninách, jakými se dnes znešvařuje náš jazyk (»Státodol«). Ani jméno naší staré [24]Prahy není tohoto hnusného proudu ušetřeno. Němci mají vedle příd. jm. altstädtisch (nebo 2. p. mn. č. podst. jména Altstädter ‚Staroměšťan‘, jakého nejraději užívají místo příd. jména: Altstädter Ring = náměstí Staroměšťanů) vlastní jméno Altstadt v tvaru složeném, podobně Neustadt, Kleinseite, mohou tedy v duchu svého jazyka mluviti také o Altprag, jako mluví o Altwien atd. My máme sice také složená příd. jm. staroměstský, novoměstský, malostranský, ale jména těchto čtvrtí jsou nesložená, Staré, Nově město, Malá strana, docela tak, jako máme místní jména Nové Město, Nová Ves, Stará Paka, Nový Kolín v tvaru nesloženém (něm. Neustadt atd.) vedle složených příd. jmen novoměstský atd. Mluvíme a píšeme tedy správně o staropražských památkách a pod.; ale Staropraha, jako jsme již čtli a zvláště slyšeli v přednáškách a řečech velebících starou Prahu, je germanismus stejně hanebný, jako kdybychom Starému městu nebo Malé straně začali říkati Staroměsto, Malostrana.

Naše řeč, volume 14 (1930), issue 1, pp. 23-24

Previous Špejl

Next »Rozpomeň se na své plémě«