Časopis Naše řeč
en cz

Buda dělati

[Short articles]

(pdf)

-

(13, 139) Prof. Flajšhans nás poučuje, že přechodníky bud. č. tohoto způsobu bývaly v mluvnicích často uváděny; má je na př. T. Burian v Ausführl. Lehrbuch d. böhm. Spr. für Deutsche (3. vyd. 1850) ve všech konjugacích (buda čísti, budoucí čísti, i buda jmenován, povezoucí atd.), po něm mluvnice jiné, jako na př. 2. i 3. vyd. Mluvnice jaz. č. pro nižší třídy stř. škol (1874, 1876). Umělý inf. perf. pak neměl koncovku -všiti, nýbrž -všeti, a utvořil jej Jan Kollár (Gebauer v Hist. ml. 3, 2, 78 uvádí ze Slávy dcery na př. větu »aniž lituje věk svůj ztrávivšeti«).

Naše řeč, volume 13 (1929), issue 8, p. 186

Previous Z našich časopisů

Next Padesátiny, šedesátiny atd.