dalaman airport transfers
Časopis Naše řeč
en cz

Československý, moravskoslezský

[Short articles]

(pdf)

-

(J. M., J. D.) Jména zemí a států, i když jejich základem je příd. jm., píší se v jiných jazycích velkým písmenem; na př. république Française, Deutsches Reich a p. Tento způsob je zvykem i v úředních spisech našeho státu, v nichž se píše o republice Československé, nyní také o zemi Moravskoslezské, zahrnující Moravu se Slezskem ve spojený správní celek, a bude uveden i v novém vydání úředních Pravidel. Právě tak se píše i země Česká, Slovenská, Podkarpatoruská (ale na př. jazyk český, moravská nářečí, slovenské kroje a pod.). Srv. NŘ. 13, 81.

Naše řeč, volume 13 (1929), issue 7, p. 165

Previous Z našich časopisů

Next Hacinka