Časopis Naše řeč
en cz

Blanda

[Short articles]

(pdf)

-

(E. B., J. K.) Toto příjmení mohlo by býti pův. domáckým tvarem křticího jména Blasius, které bylo v staré době u nás oblíbeno a objevuje se v rozl. domáckých obměnách (Blažej, Blažek, a dále, protože se cítilo lidovou etymologií jako příbuzné s rodinou slov blaho-, blaze, blažiti atd., i Bláha, Blahút, Blahúš a j.; v. na př. Tomkův registřík jmen os. k Základům míst. pr. 12 n.). Blanda by bylo utvořeno podle vzoru Janda atd. (13, 7). Ale u tohoto tvaru neznáme z listin podobných dokladů, jaké jsou pro tvary Blažej, Blažek atd., totiž že by táž osoba byla zapsána někdy jako Blasius, blandus (lichotivý; je na př. příjm. Lísal); byly i u nás doby, kdy se česká příjmení překládala do latiny nebo se tvořila příjmení latinská (na př. Mitis = Tichý, Crinitus = Vlasatý, Vlasák). Ale i tu by bylo třeba nějakého dokladu, který by domněnku potvrzoval. — Banda, jak se místy říká m. baňka [88]báňovitým nádobám plechovým, hliněným a j., patří asi také k vulgárním tvarům jako flanda, junda atd. (zhrubělá odvozenina je bandaska).

Naše řeč, volume 13 (1929), issue 3-4, pp. 87-88

Previous Z našich časopisů

Next Josef Zubatý: Čupr