Časopis Naše řeč
en cz

Škultétyová

[Short articles]

(pdf)

-

(K. E.) O tvoření ženských jmen z příjmení mužských cizího původu je výklad v tomto sešitě NŘ. Nařizují-li Úradné noviny župy Pohronské (VI, 9): »Jde-li o rodinné meno vzniklé zo slavianského príd. mena, připojí sa přípona -á, v každom inom prípade na -i, -y končiace ženské rodinné meno zostane nezmenené«, a to »z jazykového ohľadu«, a že »dľa toho sa má písať Maria Škultéty«, jsou arci na omylu. Snaha rozlišovati příjmení ženská od mužských tvarem je živá stejně v slovenštině jako v češtině a uplatňuje se všude, kde to tvar muž. jména jen poněkud dopouští. A tvoří-li se od jmen jako Škultéty, Ambrózy v slovenském jazyce lidovém ženská jména Škultétka, Ambrózka nebo Škultétyčka, Ambrózyčka, není pražádné překážky, aby se v spis. jazyce podle jiných jmen na -ová netvořila také žen. jména Škultétyová, Ambrózyová. To je praxe česká a to je také pro každého, kdo necítí německy nebo maďarsky, přirozená praxe slovenská, odpovídající i jejímu duchu.

Naše řeč, volume 13 (1929), issue 1, p. 24

Previous Škarpál

Next Václav Machek: Dareba s darebou