dalaman airport transfers
Časopis Naše řeč
en cz

Pěstiti, pěstovati

[Answers]

(pdf)

-

(J. R.) Význam i vid obou sloves je týž a rozdíl mezi nimi jen ten, že pěstiti vzniklo teprv v době obrozenské (bezpochyby napodobením pol. pieścić v. piastować); není tedy nejmenší příčiny pokládati tvar pěstovati za nesprávný. Právě tak je v Čechách tvar tancovati starší než novodobé tančiti, jež má ovšem doklady v lidové mluvě mor. a sloven. Pěstovati (pěstiti) v obyč. významě (který býval v starší době nejčastěji hmotný, »chovati na rukou, v rukou«) nesouvisí se sl. pěst, nýbrž (jako jm. pěstoun) patří asi k témuž koření co píce (z pit-ja), pitomý (pův. »krmený, pěstovaný, krotký« na rozdíl od zvířat žijících volně); Komenského pěstovati se (= pěstmi se bíti) je slovo jiného původu.

Naše řeč, volume 6 (1922), issue 3, p. 89

Previous Nejvyšší velitel

Next Pichač