Časopis Naše řeč
en cz

Nejvyšší velitel

[Answers]

(pdf)

-

(E. H.) Výrazy tohoto způsobu, nejvyšší velitel, nejvyšší polní vůdce, nejvyšší nad vojskem atd., jsou staré a dobré a není proč vymýšleti něco jiného. Vrcholný velitel je výraz načisto nevhodný; slovem »vrcholný« označujeme zpravidla moment nebo věc, v němž řada dějů nebo věcí po sobě následujících dosahuje vrcholu, kulminuje, tedy věc v jistém smyslu nejlepší, nejdokonalejší, na př. to je básníkovo vrcholné dílo. Svrchovaný znamená pak dnes věc nebo osobu, nad niž už nic vyššího býti nemůže, na př. Bůh je svrchovaný pán, svrchovaná moudrost atd.

Naše řeč, volume 6 (1922), issue 3, p. 89

Previous Ne… jen

Next Pěstiti, pěstovati