Časopis Naše řeč
en cz

Bit — bjit

[Answers]

(pdf)

-

(V. H.). Výslovnost bjit, nevjím, neumjím a p. za spis. bít, nevím, neumím jest jedna z význačných známek nářečí jihočeských; byla dříve rozšířena zvl. na celém jihozápadě, ale dnes se drží jen tu a tam na Chodsku, Doudlebsku a Lužnicku. (Dušek, Hláskosloví nářečí jihočeských I. Consonantismus 21 v Rozpr. Č. ak. III. tř. 1894). Podstata tohoto zjevu dialektického jest ta, že se v těchto nářečích měkčí před i nejen souhlásky, které jsou změkčeny i v spis. jazyce (k, h, ch, d, t, n, r), nýbrž i souhlásky p. b, v, m, které pak zní před i skoro jako pj, bj, vj, mj. Je to změna velmi stará; některé rukopisy stč. na pravopis pečlivé toto změkčené m, p, b, v před i označují zvláštním znaménkem (tečkou nad písmenem). O tom v. Gebauer, Hist. ml. I, 412.

Naše řeč, volume 6 (1922), issue 1, p. 26

Previous Hovorna

Next Břešťany