dalaman airport transfers
Časopis Naše řeč
en cz

Hovorna

[Editor's notice]

(pdf)

-

V této rubrice uveřejňujeme drobnější poznámky, jakož i odpovědi na dotazy našich čtenářů, zvláště takové odpovědi, jež mohou zajímati i ostatní čtenáře a jichž není lze najíti v pomůckách snadno přístupných anebo v předešlých ročnících našeho časopisu. Na dotazy odpovídáme v tom pořádku, jak nás docházejí a jak nám místo v jednotlivých sešitech stačí.

Někteří tazatelé si přejí, abychom jim odpovídali písemně. Chápeme to; v Hovorně leckdy můžeme pro nedostatek místa odpovídati dosti pozdě, zvláště proto, že rádi přidáváme výklad, z kterého by se poučili i ostatní čtenáři. Přeje-li si však některý z našich čtenářů odpovědi písemné a spo[26]kojí-li se odpovědí co nejstručnější, nechť přiloží k svému dotazu buď korespondenční lístek anebo frankovanou obálku na odpověď; neboť nemajíce na tuto bohumilou činnost žádných paušálů ani dotací, musili bychom ke vší ztrátě času atd. hraditi poštovné — jako leckdy dosud — ze svých vlastních kapes. Ale prosíme také, kde nehoří, aby se pp. tazatelé spokojovali odpovědí v »Hovorně«. Podávati písemné zprávy o knihách nebo rukopisech anebo je opravovati po stránce jazykové pro nedostatek času nemůžeme…

Naše řeč, volume 6 (1922), issue 1, pp. 25-26

Previous Z našich časopisů

Next Bit — bjit