dalaman airport transfers
Časopis Naše řeč
en cz

Poděkování

Josef Zubatý

[Editor's notice]

(pdf)

-

K mým 70. narozeninám potěšilo a poctilo mne tolik přátel přáním všeho dobrého, že jsem nemohl každému zvláště poděkovati. Činím to tedy zde a přeji všem, aby jim Bůh dal se dožíti, až každý Čech si bude vědom, že u vzdělaných národů bývá zvykem mluviti a psáti jazykem správným.

Naše řeč, volume 9 (1925), issue 8, p. 256

Previous Výnos

Next Václav Flajšhans: Husovo umění slohové