Časopis Naše řeč
en cz

Výnos

[Answers]

(pdf)

-

(A. B.) ve smyslu právním a úředním vůbec (Erlass, Ausspruch a p.) není slovo nesprávné a vyskytuje se v tom významu v češtině už od 15. stol. Také předložky skrze ve větě »zašlete průkaz skrze příslušné velitelství« je užito správně a po česku (NŘ. 3, 193). Slovo prvopis je ovšem slovo nové; je to náhrada za cizí slovo originál (v prvopise — in originali) a bylo utvořeno v padesátých letech minulého století. Je to ovšem slovo složené, ale není utvořeno hůře než mnohé jiné složeniny dnes hojně užívané ve všech oborech, a co hlavního, není to pouhá kopie německého slova (něm. je Urschrift). Proto bychom je neodsuzovali. Ve větě »předložte mi průkaz Vaší znalosti služebního jazyka« má býti ovšem »své«.

Naše řeč, volume 9 (1925), issue 8, p. 256

Previous Vozovka

Next Josef Zubatý: Poděkování