Časopis Naše řeč
en cz

Jeden z nejlepších lidí

[Answers]

(pdf)

-

(NŘ. 2, 4 a j.) Co všecko naši novináři nesvedou na vrub tohoto výrazu, ukázal zase jednou Večer ze dne 14. t. m. V textu položeném pod obrázkem legionářského musea v trojském zámečku, před jehož průčelím jest viděti řadu děl, čtli jsme větu, že »jedna z děl … pomáhala našim legionářům rozvraceti frontu vojsk rakousko-uherských u Zborova«. Aby někdo z čtenářů snad nemyslil, že se podstatné jméno dělo v naší novinářské češtině poženštilo, poznamenáváme, že slovo jedna je v této větě čísla množného a znamená ‚některá‘.

Naše řeč, volume 9 (1925), issue 8, p. 246

Previous Holdegron

Next Marast