Časopis Naše řeč
en cz

Řezník

[Answers]

(pdf)

-

(L. Č.) Samo sebou se rozumí, že toto slovo patří k slovesu řezati, jímž se označovalo zabíjení a ještě více rozřezávání masa ku potřebě; tento výkon se jmenoval podle dokladů z doby 1472—1577 řezem a se stejným významem jako dnes »provozovati výsek« se tenkrát říkalo »dělati řez«. Slovo řezník samo je doloženo od 14. stol. (je i v rkp. Hradeckém); také se podle dokladů od 15. st. řezníkům říkalo masaři, masáři (sloven. mäsiar, masár).

Naše řeč, volume 8 (1924), issue 8, p. 253

Previous Potajmice

Next Strmilov