Časopis Naše řeč
en cz

Chorobná Universita Karlova?

[Short articles]

(pdf)

-

Na Kaulichově domě na Karlově nám. v Praze je deska s nápisem »Ambulatorium pro choroby nervové university Karlovy«. Jeden z našich čtenářů se nás ptá, jak tomu má rozuměti: je-li to ambulatorium pro choroby nervové, jimiž je stižena universita, či pro choroby, jimiž je stižena nervová universita Karlova. Protože »nervová universita« nic není, bojíme se, že universita Karlova má opravdu choroby nervové, pro něž musilo býti zřízeno zvláštní ambulatorium, ačkoli se narodila v době, kdy ještě nebývaly nervové choroby v obyčeji. Náš milý čtenář také myslí, že by to mohlo býti ambulatorium patřící universitě Karlově; ale to by se přece musilo říkati »Ambulatorium university Karlovy pro choroby nervové«?

Naše řeč, volume 8 (1924), issue 8, p. 234

Previous D. Panýrek: Ještě k slovu »obinadlo«

Next Sluchadlo