Časopis Naše řeč
en cz

Obinadlo

[Answers]

(pdf)

-

(V. Z.) Slovo to přejato v nové době ze stč. lékařství za náhradu cizího slova fáč (z něm. Fatsche, a to z lat. nebo it. fascia). Základem [158]je stč. obinúti, obinovati (= obvinouti, ovinouti, s praslov. změnou -bv- v -b-, jako v obrátiti, obléci, oběsiti a j. z obv-); poněvadž slovesa 2. tř. jmen na -dlo netvoří, utvořeno k obinouti jm. obinadlo napodobením jmen jako struhadlo, mazadlo atd. Slyšeli jsme již také vyslovovati »objimadlo«; to je ovšem tvar nesprávný, jímž si lidová etymologie upravila slovo etymologicky neznámé a nesrozumitelné a snad i nesprávně sluchem pojaté.

Naše řeč, volume 8 (1924), issue 5, pp. 157-158

Previous Novák

Next Parita