dalaman airport transfers
Časopis Naše řeč
en cz

Jednobřišný

[Answers]

(pdf)

-

(B. S.) nebo také jednoživotný (t. j. zrozený z jednoho a téhož břicha nebo života) bratr nebo sestra říkalo se o dětech, které pošly z téže matky, třebas neměly téhož otce. Je to český překlad lat. názvu frater (soror) uterinus (-a) běžného v římském právu, Gebaurův Stč. slovník uvádí slovo jednobřišný bez dokladu (jen s odkazem na Jungmannův Slovník, který má slovo jednobřišný z excerpt Dobrovského). K dokladu ze Sedláčkových Hradů III, 90 (k r. 1663) přidáváme doklad z píseckého archivu (1653): bratra téhož Šimona Remše, však jen jednobřišního, ale jiného otce (Křemen, Přísp. z pís. arch. v Listech fil. 44).

Naše řeč, volume 8 (1924), issue 5, p. 155

Previous Jeden

Next Klenčí