dalaman airport transfers
Časopis Naše řeč
en cz

Jeden

[Answers]

(pdf)

-

Kam vede strach vypěstovaný starými i mladými brusiči před číslovkou jeden: V Nár. politice ze dne 14. března jsme čtli tuto větu: »Jak se nyní zjistilo, byl svého času (!) zatčen jeden člen tlupy, který odcizil kus hovězího dobytka«. Bylo-li to »z předního« či »ze šúsu«, ze zprávy ovšem nevysvítá; ale spíš to byla celá kráva. Ještě výmluvnější doklad tohoto strachu četl přítel mineralog v Nár. l. 2. ún.; o mumifikované ruce z Egypta tam stálo »je to ruka ze sedmi dcer faraona, který panoval před Tutankhamonem«. V Egyptě bylo leccos divné; ale aby snad někdo nemyslil, že tam jednou sedm sester mělo dohromady jednu ruku, snad by nebylo škodilo říci »jedné ze sedmi dcer«?

Naše řeč, volume 8 (1924), issue 5, p. 155

Previous Garde-robe

Next Jednobřišný