dalaman airport transfers
Časopis Naše řeč
en cz

Líceň

[Answers]

(pdf)

-

(F. H.) Proč je toto slovo nesprávné? Protože je nesprávně utvořeno (mohlo by patřiti ne k sl. líčiti, nýbrž k sl. stč. lécěti, a pak by znamenalo nějakou léčku, past na ptáky nebo na myši a p.), protože ho nezná ani jazyk starý ani jazyk lidový, protože to je novodobý výmysl. Starý doklad (z vyd. Kron. Troj. z r. 1653, »již ku pořadu lícně přistoupíme«) je chybou tisku nebo domnělou opravou slova líčenie v starších vydáních a rukopisech (snad si to tiskař spletl s přísl. lícně = pěkně, které žije jako příd. jm. lícný v jižních Čechách). Gebauer opětovně dokazoval nesprávnost slova líceň (v. Listy fil. 21, 217), ovšem marně; slova a rčení sebe nesprávnější u nás žijí jako nezmarové, dodává-li jim ceny okolnost, že jich skutečná mluva nezná. Ještě 23. list. 1923 jsme čtli v Nár. pol. o nějaké prosebné deputaci, jež doprovodila líceň svoji výmluvnými doklady«.

Naše řeč, volume 8 (1924), issue 2, p. 62

Previous Kách

Next E.: Majitel