Časopis Naše řeč
en cz

Rozhodně

Vcp. (= Josef Vycpálek)

[Drobnosti]

(pdf)

-

Rozhodně = rázně, opravdově, určitě; na př. vysloviti se o čem rozhodně nebo nerozhodně = určitě n. neurčitě; ale podle německého entschieden se vyskytuje často za naše jistě, jistojistě, opravdu, skutečně, patrně, nepochybně, bezpochyby, bez odporu, docela, zcela, naprosto, zhola, hodně, ano, ovšem, asi a pod., jako: Těmito změnami byla úprava knihy rozhodně zdokonalena (»Národní Listy« 56., 251., A. V.) = jistě, bez odporu, opravdu; ačkoli jest rozhodně přece jenom lépe objednávky činiti (V. Staň.) = jistě, opravdu, beze vší pochyby; tomu ty rozhodně nerozumíš = jistě, patrně, naprosto, nic nerozumíš; učitel dnes rozhodně nepřijde = jistě, najisto, patrně, nepřijde; je to rozhodně omyl = jistě, bez odporu, beze vší pochyby; reflexem odražené paprsky ukazují tentokráte jiný, hodně (nikoliv: rozhodně) jiný obraz (Lit. 1. XII., 295., H); Půjdeš s námi? — Rozhodně = ano, ovšem, jak by ne, půjdu. Věříš tomu? — Rozhodně = ano, ovšem, docela, věřím. (Naproti tomu je správné: jednati rozhodně, rozhodná bitva a p.)

Naše řeč, ročník 1 (1917), číslo 5, s. 152

Předchozí Vcp. (= Josef Vycpálek): Rozpadati se

Následující J. K.: Podnos