Časopis Naše řeč
en cz

Paraguayská krajanská čeština, jazyková atrofie a emergentní gramatika

Lenka Zajícová

[Články]

(pdf)

Paraguayan immigrant Czech, language attrition and emergent grammar

The article aims to present the language of the Czech immigrant community in Paraguay, especially with regard to the issue of language attrition. It first presents the origin, development and current state of the Czech community in Paraguay, then the circumstances of research into their language, and then the basic characteristics of the language of the community and the causes of its variation. The variation is illustrated by the example of two investigated phenomena: innovations in the reflexive possessive pronoun and in nominal morphology. The article attempts to point out the irreplaceable role of communication for the emergence of regularity in changes, and the fact that the processes in attriting languages tend to speak in favor of the concept of emergent grammar. Rather than a conclusion, however, this is a suggestion of a possible perspective in the research on attriting languages, as the limited scope of the article does not allow the necessary comparison to be made with data from other situations of language attrition.

Key words: emergent grammar, immigrant Czech, language attrition, Paraguay
Klíčová slova: emergentní gramatika, jazyková atrofie, krajanská čeština, Paraguay

Text je on-line k dispozici v databázi CEEOL.

Katedra romanistiky FF UP
Křížkovského 10, 771 80 Olomouc
lenka.zajicova@upol.cz

Naše řeč, ročník 104 (2021), číslo 5

Předchozí Monika Klučková: Epentetické vokály v češtině chorvatských Čechů

Následující Marek Nekula: Čeština v Německu – jazyk v kontaktu a izolaci v „generaci exil“