Časopis Naše řeč
en cz

Na prahu zásadní změny paradigmatu ve výuce češtiny

Jakub Žytek

[Recenze a zprávy]

(pdf)

On the threshold of a major paradigm shift in teaching Czech

Recenze knih Štěpáník, Stanislav (2020): Výuka češtiny mezi tradicí a inovací. Praha: Academia, 326 s. a Štěpáník, Stanislav – Hájková, Eva – Eliášková, Klára – Liptáková, Ľudmila – Szymańska, Marta (2020): Školní výpravy do krajiny češtiny: Didaktika českého jazyka pro základní školy. Plzeň: Fraus, 311 s.

Text je on-line k dispozici v databázi CEEOL.

Gymnázium, Praha 6, Arabská 14
Arabská 682/14, 160 00 Praha 6

Ústav dějin lékařství a cizích jazyků 1. LF UK
U Nemocnice 497/4, 121 08 Praha 2
jakub.zytek@lf1.cuni.cz

Naše řeč, ročník 104 (2021), číslo 4

Předchozí Roland Wagner: Nový diachronní pohled na tzv. zvratné pasivum v češtině

Následující Anna Černá: Emoji neboli emodži