Časopis Naše řeč
en cz

Pragmatické aspekty v popisu textové koherence

Lucie Poláková, Pavlína Synková

[Články]

(pdf)

Pragmatic aspects in the description of discourse coherence

The study presents a qualitative analysis of pragmatic discourse relations as annotated in Czech texts of the Prague Dependency Treebank. A detailed study of these relations (as opposed to semantic relations) with their widest contexts reveals a considerable diversity and shows some space for improvement in the annotation scheme. We address and evaluate approaches dealing with subjectivity and inferential processes in the analysis of coherence. The starting points of the analysis are the extent and the way of author involvement in relation to the content and structuring of a text, and an analysis of inferences. Based on these considerations, we propose a possible finer division of relations marked as pragmatic into subjective epistemic ones, subjective ones with a relation to a speech act, relations with complex inferences, and corrupted coherence (because of too much of an inferential load or even articulation ineptitude of the author). The new perspective on these phenomena aims at an enhancement of the descriptive apparatus for a coherence-oriented corpus analysis.

Key words: discourse coherence, inference, pragmatic discourse relations, Prague Dependency Treebank, speech acts, subjectivity
Klíčová slova: inference, koherence textu, mluvní akty, pragmatické diskurzní vztahy, Pražský závislostní korpus, subjektivita

Text je on-line k dispozici v databázi CEEOL.

Ústav formální a aplikované lingvistiky MFF UK
Malostranské náměstí 25, 118 00 Praha 1
polakova@ufal.mff.cuni.cz, synkova@ufal.mff.cuni.cz

Naše řeč, ročník 104 (2021), číslo 4

Předchozí Jakub Sláma, Radek Šimík: Vztažné věty s relativizátorem jak

Následující Pavel Machač, Michal Škrabal: Forvo.com: Pohled fonetický