Časopis Naše řeč
en cz

Kodifikace adjektiv odvozených od jmen českých obcí zakončených na konsonant + -ky, -ka, -ko

Barbora Martinkovičová

[Články]

(pdf)

Codification of adjectives derived from names of Czech municipalities ending with a consonant + -ky, -ka, -ko

The article discusses the process of codification of oikonyms in the Internet Language Reference Book. It focuses on the use of corpus data, which have not been taken into consideration yet. The example of the adjectives derived from the oikonyms ended by a consonant and the suffix -ky, -ka, or -ko is used to verify the assumption that central onomastic phenomena can be studied on the basis of corpus data well. It is shown that the the present investigation of the frequent adjectives enables more precise statements regarding the distribution of changes in the base of the adjective. The new findings can also be applied to less frequent adjectives.

Key words: codification, corpus, deoikonymic adjectives, norm, usage
Klíčová slova: deoikonymická adjektiva, kodifikace, korpus, norma, úzus

Text je on-line k dispozici v databázi CEEOL.

Ústav pro jazyk český AV ČR
Letenská 123/4, 118 51 Praha 1
martinkovicova@ujc.cas.cz

Naše řeč, ročník 104 (2021), číslo 3

Předchozí Michal Škrabal, Pavel Machač: Forvo.com: Jak víc hlav víc namluví

Následující Denisa Hejlová, Soňa Schneiderová, Tereza Klabíková Rábová, Adam Kulhánek: „Užívání necigaret není bez rizika“ aneb Diskurz o zahřívaných tabákových produktech v médiích