Časopis Naše řeč
en cz

Nominant

Mikuláš Preininger

[Drobnosti]

(pdf)

On the Czech word nominant ‘nominee’

This paper deals with several issues associated with the Czech word nominant ‘nominee’. (1) Although the frequency of the word has been growing, it is not listed in any established Czech dictionaries. This might cause some problems, since (2) the morphological structure of nominant is misleading, as the word is formed by an agentive suffix but denotes a patient. (3) Furthermore, the base verb nominovat ‘nominate’ is often defined as a synonym of jmenovat ‘to appoint, to name’, which is inaccurate. (4) Nominant has also the variant forms nominand and nominát. Nevertheless, corpus data indicate that nominant seems to be the preferred variant with a rather stable lexical meaning.

Key words: derivation, lexical meaning, linguistic norm, loan-words, nominant, structural meaning, word formation
Klíčová slova: derivace, jazyková norma, lexikální význam, nominant, přejímání, slovotvorba, slovotvorný význam

Text je on-line k dispozici v databázi CEEOL.

Ústav českého jazyka a teorie komunikace FF UK
náměstí Jana Palacha 1/2, 116 38 Praha 1
mikulas.preininger@ff.cuni.cz

Naše řeč, ročník 104 (2021), číslo 2

Předchozí Jiří Pergler: K monografii o adnominálním genitivu v češtině

Následující Z jazykové poradny