Časopis Naše řeč
en cz

Co se nedostalo do Českého jazykového atlasu: nářeční pojmenování střenky

Marta Šimečková

[Drobnosti]

(pdf)

Czech dialect terms for a knife scale

Standard Czech has only one specific name for a knife scale (střenka); dialect lexicon is much varied. There are lexical dialectisms (střenka, čálka, krňa, okladina), phonetic dialectisms (třenka, křenka, křemcha; krňa, grňa, etc.), and morphological dialectisms (střenka as a feminine form, střenek as a masculine form, střenko as a neuter form). The aim is to describe the origin of these terms, their motivation, their phonetic and morphological variability, their distribution in the area of the Czech language, and their relation to other geolinguistic areas.

Key words: Czech dialects, Czech Linguistic Atlas, knife scale, language geography
Klíčová slova: Český jazykový atlas, jazykový zeměpis, nářečí českého jazyka, střenka

Text je on-line k dispozici v databázi CEEOL.

Ústav pro jazyk český AV ČR
Veveří 967/97, 602 00 Brno
simeckova@ujc.cas.cz

Naše řeč, ročník 104 (2021), číslo 1

Předchozí Lukáš Zádrapa: Dva čerstvé příspěvky k dějinám českého jazyka

Následující Z jazykové poradny