Časopis Naše řeč
en cz

Za jazykovědu transparentnější

Petr Kaderka, Tamah Sherman, Martin Havlík

[Diskuse]

(pdf)

In support of more transparent research in linguistics

Text je on-line k dispozici v databázi CEEOL.

Ústav pro jazyk český AV ČR, oddělení stylistiky a sociolingvistiky
Letenská 123/4, 118 51 Praha 1
kaderka@ujc.cas.cz, sherman@ujc.cas.cz, havlik@ujc.cas.cz

Naše řeč, ročník 104 (2021), číslo 1

Předchozí Pavel Štěpán, Soňa Wojnarová: K otevřenosti dat využívaných v onomastice

Následující Bronislav Stupňánek: Když všichni všechno všechněm dáme…