dalaman airport transfers
Časopis Naše řeč
en cz

»Slovač« = Slováci

Fdký. (= František Frýdecký)

[Drobnosti]

(pdf)

-

Čteme v novinách a časopisech co chvíli o »kamenité, neúrodné Slovači« (ovšem pouze podle představ mlhavých), konají se přednášky o »cestách po Slovači«, a největší náš básník napsal kdysi vzletný jinak a skvělý pozdrav »Poslání na Slovač« (to jest: »Poslání Slovači«!). »Slovače« jest ve všech případech těchto užito jako jména krajiny, domněle básnického, místo zeměpisného názvu »Slovensko«. Je to omyl, u nás již hodně rozšířený. Nutno si uvědomiti především, že »Slovač« nikterak není název krajiny, nýbrž hromadné jméno pro slovenský lid, který žije společně v severních Uhrách. Jako podstatné jméno junač (ženského rodu) znamená ve slovenštině hromadně veškeru mládež, anebo »slovenská ubolená bedač« shrnuje veškeren zubožený slovenský lid, podobný hromadný pojem jest »Slovač«, znamenajíc Slováky jako národopisný celek a [148]spojujíc zpravidla nádech příhany a útrpnosti = »bědní, nešťastní, ubozí Slováci« a p. Nelze tedy hovořiti nebo psáti o »kamenité, neúrodné, neplodné Slovači«, ani o »cestách po Slovači«, ba ani o »krásné Slovači«; »krásná Slovač« znamenalo by protimluvu, asi tolik: »krásní, zbědovaní Slováci«. Poněvadž jméno »Slovač« mimo to má pro naše soukmenovce význam ponižující, bude lépe neužívati vůbec názvu »Slovače«. »Slováci« a »Slovensko« stačí nám úplně. Upozornil na to už před čtvrtstoletím František Bartoš.

Naše řeč, ročník 1 (1917), číslo 5, s. 147-148

Předchozí Z našich časopisů

Následující Cizí slova