Časopis Naše řeč
en cz

V Gruntě a Špicberk – toponyma německého původu v pohraničí v současnosti (na příkladu vybraných obcí Jesenicka)

Tereza Klemensová

[Články]

(pdf)

V Gruntě and Špicberk – the contemporary situation of toponyms of German origin in the borderlands (A case study of selected municipalities in the Jeseník region)

This paper focuses on the toponyms (place names, field names) and the linguistic landscape in the Czech borderlands in the Jeseník region. Based on a combination of qualitative approaches (interviews with the locals) and quantitative ones (analysis of the toponyms in the linguistic landscape), the functions of German geographical names (and the German language in general) in this area are evaluated. The relationship of both local residents and local entrepreneurs to the German place and field names is also explored. The analysis reveals that the names of German origin are sometimes maintained and even revitalized. The revitalization of such names is influenced more by local entrepreneurs than by the local residents.

Key words: Czech borderlands, Jeseník region, German language, linguistic landscape, toponyms
Klíčová slova: české pohraničí, Jesenicko, německý jazyk, jazyková krajina, toponyma

Text je on-line k dispozici v databázi CEEOL.

Katedra českého jazyka FF OU
Reální 5, 701 03 Ostrava
tereza.klemensova@osu.cz

Naše řeč, ročník 100 (2017), číslo 5

Předchozí Helena Özörencik: Rodná jména jako předmět jazykové politiky v česko-slovenském srovnání

Následující Štěpán Šimek: Ze staročeské „kuchyně“ – k původu slova kuchař