Časopis Naše řeč
en cz

K několika nářečním pojmenováním označujícím lakomého člověka

Hana Konečná

[Drobnosti]

(pdf)

On several dialectal expressions denoting a miserly person

This article deals with the meaning and word formation of a few dialectal expressions denoting a miserly person.

Text je on-line k dispozici v databázi CEEOL.

Ústav pro jazyk český AV ČR
Veveří 97, 602 00 Brno
konecna@iach.cz

Naše řeč, ročník 100 (2017), číslo 4

Předchozí Milena Šipková: O modálních predikativech slovesného původu typu To přende, (se) patři… zbórat

Následující Michal Škrabal: Lotyši, Lotyšané, Lotyšci a Lotychové očima letonistovýma