dalaman airport transfers
Časopis Naše řeč
en cz

Jazykový purismus v Čechách a v Lužici v poslední třetině 19. a v první třetině 20. století

Katja Brankačkec, František Martínek, Ladislav Futtera

[Články]

(pdf)

Language purism in Bohemia and Lusatia in the last third of 19th century and the first third of the 20th century

Although we identify a wide range of similarities in the language situation and the standardisation process of Czech, Upper and Lower Sorbian during the end of the 19th century and the first four decades of the 20th century, there are also a number of specifics: in development, Czech was ahead of Upper Sorbian, and in turn, Lower Sorbian reached its “revival” later than Upper Sorbian. Czech reached the stage of a fully functional standard language, while both varieties of Sorbian, in contrast, only achieved a lower stage of development. These specifics result in a differing range of puristic interventions and puristic successes.

Key words: Czech, Sorbian, national revival, purism, standardisation
Klíčová slova: čeština, lužická srbština, národní obrození, purismus, standardizace

Text je on-line k dispozici v databázi CEEOL.

Slovanský ústav AV ČR
Valentinská 1, 116 46 Praha 1
brankatschk@slu.cas.cz

Naše řeč, ročník 100 (2017), číslo 4

Předchozí Markéta Klimešová: Adverbia rovně, zrovna, jejich funkce a významové obměny v čase

Následující Ondřej Mrázek, Jarmila Vojtová: Betlemářství a jeho odraz v jazyce