dalaman airport transfers
Časopis Naše řeč
en cz

K úspěšnosti kodifikačních doporučení v rubrice Drobnosti (na materiálu přejímek z angličtiny)

Tereza Lojdová, Zdeňka Hladká

[Články]

(pdf)

On the success of recommendations relating to codification published in the section Drobnosti (on the material of borrowings from English)

Based on borrowings from English, this contribution provides a survey of recommendations published in the section Drobnosti [Short texts] in the journal Naše řeč [Our Speech] during the years between the two codifications of Czech orthography (1957–1993). The aim is to map the success of the predictions in relation to later codification and development in usage.

Key words: borrowings from English in Czech, Drobnosti [short texts] in the journal Naše řeč [Our Speech], predictions relating to codification
Klíčová slova: anglicismy v češtině, rubrika Drobnosti, kodifikační predikce

Text je on-line k dispozici v databázi CEEOL.

Ústav českého jazyka FF MU
Arna Nováka 1, 602 00 Brno
tereza.lojdova@mail.muni.cz
zdena@phil.muni.cz

Naše řeč, ročník 100 (2017), číslo 4

Předchozí Ondřej Koupil, Veronika Štěpánová: Naše řeč v roce 1817

Následující Hana Mžourková, Jana Nová, Helena Pernicová: Proměny lékařské terminologie v jednojazyčných výkladových slovnících