Časopis Naše řeč
en cz

Vokalická kvantita v Kázaní o hrozné kométě (1578)

Veronika Böhmová

[Články]

(pdf)

Vocalic quantity in The Sermon on the Direful Comet (1578)

The paper analyses vocalic quantity in the sermon by Valentin Šubar Lanškrounský which was published in 1578 under the collaboration of Daniel Adam ofVeleslavín and Jiří Melantrich of Aventyno in their printing workshop. The conjunction nébrž, which according to J. Porák has not appeared in print since the 1560s, can be found in The Sermon. The analysis further reflects the current discussion on the amount of influence the typographer had on the final visual form of the print, reaching the conclusion that the distribution of the variants <ů> and <uo> in The Sermon retains random character.

Key words: dialect, edition, language of the period of humanism, Melantrich, print, Šubar, Veleslavín, vocalic quantity
Klíčová slova: edice, humanistická čeština, Melantrich, nářečí, Šubar, tiskař, Veleslavín, vokalická kvantita

Text je on-line k dispozici v databázi CEEOL.

Ústav pro jazyk český AV ČR
Valentinská 1, 110 00 Praha 1
bohmova@ujc.cas.cz

Naše řeč, ročník 100 (2017), číslo 2

Předchozí Z dopisů jazykové poradně

Následující Zuzana Hlubinková: Slovesná intenziva v českých nářečích