Časopis Naše řeč
en cz

Obsáhlá publikace o psaní velkých písmen

Jarmila Vojtová

[Posudky a zprávy]

(pdf)

A comprehensive book on capitalization

This article is a review of Ivana Svobodová a kolektiv: Psaní velkých písmen v češtině. Praha: Academia, 2015. 350 s.

Text je on-line k dispozici v databázi CEEOL.

Ústav českého jazyka FF MU
Arna Nováka 1, 602 00 Brno
vojtovaj@phil.muni.cz

Naše řeč, ročník 100 (2017), číslo 1

Předchozí Michaela Lišková: Výměna stárnoucí manželky za hezkou mladou kočku aneb K exemplifikaci v Akademickém slovníku současné češtiny

Následující Václav Lábus: Slovotvorba pomístních jmen pod lupou