Časopis Naše řeč
en cz

Spanilá jízda po internetu

Alena M. Černá

[Články]

(pdf)

A graceful ride on the internet

The article deals with the lexical phrase spanilá jízda (“graceful ride”) which refers to the Hussite conquering raids in the 15th century. This collocation was documented for the first time in the 15th century texts. It has since changed, both in lexical form and meaning. The collocation was (v)zpanilá jiezda in Old Czech and originally denoted ‘conquering raids, bringing wealth and power’. Now these words in many cases denote ‘well-organized, systematic, noble-looking activity’ (i.e. sport activity).

Key words (English): Hussitism, language corpus, lexicology, lexicon, Old Czech
Key words (Czech): husitství, jazykový korpus, lexikologie, slovní zásoba, stará čeština

Článek je on-line k dispozici v databázi CEEOL.

Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Valentinská 1, 116 46 Praha 1
alenacerna@ujc.cas.cz

Naše řeč, ročník 95 (2012), číslo 3, s. 113-121

Předchozí Z dopisů jazykové poradně

Následující Josef Štěpán: Široce způsobové vedlejší věty zájmenně-částicové