Časopis Naše řeč
en cz

Svůj

F. N.

[Hovorna]

(pdf)

-

Miloslav Hýsek napsal do časopisu Jeviště studii o Sabinovi dramatikovi. Referent ve večerních Nár. l. 19. března t. r. vyjadřuje Hýskovo mínění o Jeníkovi v Prodané nevěstě těmito slovy: »Hýsek chce v případu Jeníkově viděti symbolicky vyjádřený svůj vlastní idealism lásky k vlasti a služeb tajné policii«.

Kdybychom Hýska neznali, podivili bychom se, jak někdo může tak bez obalu psáti o svém tak nepěkném idealismu. Ale protože víme, že zájmeno »svůj« bývá leckdy nebezpečným úskalím [zvláště novinářům a spisovatelům, kteří si nedovedli opatřiti tolik mluvnického vzdělání, aby věděli, že vyjadřuje-li Němec nebo Francouz naše »svůj« a »jeho« týmže slovem, nesmíme tak činiti my, chceme-li psáti česky], soudíme, že tu je míněn idealism Sabinův a ne Hýskův a že tu tedy jde jenom o »případ« referentův.

Naše řeč, ročník 5 (1921), číslo 6, s. 189

Předchozí Slánský

Následující Štět