Časopis Naše řeč
en cz

Wow! To ‘sem teda nečekala! Oops! To ‘sem nechtěla! O cizích slovech, ale nejen o nich, II

Markéta Slezáková

[Články]

(pdf)

-

[66]

Frekvence a časové zařazení

První doklad citoslovce oops, který jsem našla v psaném textu pomocí internetového vyhledávače Newton, je z roku 1999. Pochází z Neviditelného psa a je součástí fejetonu. Nejvyšší frekvenci zatím citoslovce oops dosáhlo v textech z roku 2004 s 10 doklady a odhaduji, že jeho používání se bude ještě dále zvyšovat, alespoň soudě podle jeho stále častějšího výskytu v textech mluvených.

Přehled výskytů citoslovce oops v psaných textech (zdroj Newton):

 

 

Rok

Počet výskytů

1999

2

2000

1

2001

2

2002

6

2003

4

2004

10

2005

2 do 25. 3. 2005

Celkem výskytů:

27

 

 

 

Bulvár

0

Seriózní tisk

9

Sport

2

Časopisy zaměřené na počítače

7

Dívčí časopisy

8

Celkem výskytů:

27

 

Typy textů

Zajímavé je, že nebyl zachycen ani jeden doklad citoslovce oops v bulvárním tisku. Hojně je zato zastoupeno v dívčích časopisech a v časopisech zaměřených na počítače. V seriózním tisku se oops vyskytuje zřídka v seriózních článcích, v nich pak jako citace buď zahraničního zdroje, např. „Oops!“ Tímto citoslovcem charakterizuje Business Week z letošního srpna náhlost a razanci propadů vedoucích komunikačních firem v USA. Cisco muselo v dubnu odepsat inventář hotových výrobků v hodnotě 2,2 miliardy dolarů…[41], nebo jako doslovný přepis výroku celebrity ― ve sportovních rubrikách jsou citováni sportovci, kteří se dopustili nějakého přehmatu či omylu, něco se jim v utkání či při soutěži nevyvedlo, např. V rozverné náladě přišla mezi novináře po 2. kole Venus Williamsová… Když po jedné z odpovědí reagovala citoslovcem „oops“, vzápětí dodala „i did it again“, což je název hitu popové hvězdy Britney Spears. „Mohli bychom si zatančit, co?“ rozesmála se.[42]

[67]Dále oops v seriózním tisku najdeme ve fejetonech, v odlehčenějším novinovém žánru, který působí svou lehkostí, živostí, bezprostředností, a v reportážích, které mají být živé, plné emocí a sebereflexí. Často se v reportážích a fejetonech setkáme s nějakou humornou příhodou či situací, ve které se autorovi stane nějaký drobný trapas či omyl, např. Jeden z nich si kupoval lístek. To já nemusím, mám předplacenou roční tramvajenku neboli šalinkartu, jak se říká v Brně. Sáhl jsem k opasku, kde nosívám koženou taštičku s doklady a oops! Nechal jsem ji doma. I se šalinkartou.[43] Ve společenských časopisech a časopisech pro dívky je výraz oops používán velmi často, už vzhledem k tématům, která jsou v časopisech pro náctileté probírána. Trapasy, faux paux, nedorozumění… Téměř ve všech příkladech tu jde o reakci na situace, které mladí lidé vnímají jako smrtelně vážné trapasy, např. Pastelové barvy Anetě sluší a tenhle look byl boží! Aneto, jdi do pastelek! OOPS! I profík někdy šlápne vedle a tenhle styl byl fakt úplně mimo![44] nebo např. Oops! PŘÍŠERNÝ TRAPAS se stal vyhlášené krasavici PARIS HILTON (23) a bývalé manželce zpěváka Erose Ramazzottiho MICHELLE HUNZIKER (27)! Když MICHELLE HUNZIKER v přímém přenosu moderovala svou show, tak ji z jejího dost těsného korzetu vyskočila obě prsa! Autoři článků v dívčích časopisech operují s výrazem oops jako s všeobecně srozumitelným.

Funkce použití slova oops je v uvedených typech textů různá. Zatímco v textech z oblasti počítačů dokresluje spíš neformální, mluvený styl psaní recenzí a sdělovaných tipů, např. Horizons se principem nijak neliší od ostatních titulů. Stejné rasy (člověk, trpaslík, elf, ale i dryáda, fiend, sslik, satyr, saris, half-giant, gnome a drak), opět přidělujete body do nějakých vlastností a i zde se „expí“, neboli sbírají zkušenosti. S těmi roste i level charakteru a postava se tak stává silnější a silnější. Hraje kompletně ve 3D a grafiku bych označil za dobře vyvedenou, obzvlášť ti draci jsou úžasní. Nejsilnější drak ve hře poražen. Za chvíli to začne… Nějak jsem to přehnal s prášky na růst svalové hmoty, oops![45] nebo NetCaptor má plno dobrých vlastností, v počítači zabírá něco málo přes 1 MB, zcela nekompromisně mě dostal a zachránil si tak holý (oops!) život před neúprosnou odinstalací[46]; v časopisech pro dívky má za úkol přilákat pozornost, nevyskytuje se tam totiž pouze v textu, ale často je uvedeno přímo v samotném titulku či podtitulku článku, např. KRACH. Ooops, tentokrát to nevyšlo![47]

[68]

Překlady, synonyma a kolokace citoslovce oops

Definice významu slova oops tak, jak je uvedena v nejznámějších anglických slovnících:

oops interj. used to express mild dismay, chargin, surprise as at one’s own mistake, a clumsy act or social blunder;[48]

oops interj. used when someone has fallen, dropped something, or made a small mistake Oops! Sorry, Calvin, I did’nt mean to bump into you like that; oops-a-daisy interj. used when someone has fallen especially a child;[49]

oops excl. informal used to show recognition of a mistake or minor accident.[50]

Anglicko-české slovníky nenabízejí většinou přiléhavé české překlady slova oops. Například Peprníkův slovník dokonce žádný český ekvivalent ani neuvádí. Anglicko-český slovník autorů Haise a Hodka má jako českou variantu výrazy no nazdar, tě pic. Lépe se autoři vyrovnávají podle mého názoru s variantním citoslovcem whoops, u kterého jsou uvedeny no, ne, ale, ale a hlavně to jsem tomu dal, ouha.

Definice významu a překlady v anglicko-českých slovnících:

oops hovor. no nazdar! tě pic! O oops! I nearly dropped my cup of tea;[51]

oops interj. překvapení, rozpaky nebo lítost nad neobratností, zejm. při upuštění předmětu nebo při faux pas;[52]

whoops vyjadřuje překvapení úžas no, ne, ale, ale nebo omluvu to jsem tomu dal, ouha.[53]

V článcích se slovo oops vůbec nepřekládá proto, že je hodnoceno jako zcela srozumitelné a nechápe se jako v textu cizí, např. Když Jamal uklízí středověkou část parku, spadne do vody a oops, probudí se ve čtrnáctém století[54], proto, že se zdá být slovem, které nepřidává žádnou novou informaci, např. Britney Spearsová byla potěšena astronomickým číslem svého posledního prodaného alba Oops… I Did It Again Udělala jsem to znova. Jediné dva příklady překladu v autentických psaných textech byly: promiňte, např. … enjoy the „pacification“ of Falluja, the „containment“ of Sadr City, and the next Tet Offensive oops, I mean, „terrorist attack by a small group of Baathist loyalists“ (anglický originál)[55]užijte si „pacifikaci“ Fallúdži, „zvládání“ Sadr City a další ofenzívu Tet promiňte, chtěl jsem říci „te[69]roristický útok malé skupinky loajalistů ze strany Baath“ (český překlad)[56] a tě pic, např. Problémy, jak už bylo řečeno, často začínají s jazykem. Například pro Američana je důležité pochopit, pokud nastoupí na místo třeba v Londýně, co myslí jeho šéf, když řekne… „oops, can you try again?“ (tě pic, můžeš to zkusit ještě jednou?).

Variantní whoops pak bylo v Lidových novinách ve sportovní rubrice přeloženo dokonce jako hopla, jejda, např. Jeden z jeho (jde o nejlepšího australského plavce Thorpa, který se nekvalifikoval na Olympijské hry, pozn. aut.) nejlepších přátel mu prý do textové zprávy na mobilní telefon napsal často používané citoslovce překvapení „whoops“, což lze přeložit jako „hopla“ či „jejda“.

V angličtině je v některých slovnících oops hodnoceno jako neformální prostředek, užito ale může být v textech nejrůznější povahy (nejrůznějšího stylu). Naproti tomu některé české překlady tohoto výrazu naznačují, že jsou vázány na texty pro děti (hopla, jejda) či mládež (no nazdar, tě pic).

Výrazem nejbližším, majícím nejširší možnost užití v různých typech textů, se zdá být podle mého názoru překladový ekvivalent to jsem tomu dal. Ovšem na rozdíl od relativně krátkého, a tedy ne vždy zcela postřehnutelného oops, je věta to jsem tomu dal delší, tj. nápadnější. Také by asi výraz to jste tomu dal nemohl zcela nahradit významově poněkud odlišné oops, kterým partnera v komunikaci neobviňuji, ale kterým pouze konstatuji, že jsem trapas zaznamenal/a, a spíše s tím, komu se nepříjemnost stala, soucítím, než abych ho nějak napomínal/a či mu něco vyčítal/a. Oops spíše trapas zlehčuje, vyjadřuje, že ho mluvčí bere s humorem, nonverbálně je doplněn úsměvem, to jsem tomu dal pak spíše pokleslými koutky.

Domnívám se proto, že v češtině neexistuje slovo, které by mohlo plně anglické citoslovce oops nahradit. Tento prostředek má totiž na rozdíl od to jsem tomu dal velkou komunikační výhodu ― je relativně krátký a při jistém způsobu vyslovení může být téměř nepostřehnutelný.

Ovšem to, že nemáme v češtině odpovídající výraz, může souviset i s naším historicko-společenským kontextem: našimi tradičními rakousko-uhersko-německými normami společenského chování. Tradičně se trapasy, které se nám ve společnosti stanou, snažíme zahladit tak, aby si jich nikdo nevšiml, zbytečně na ně neupozorňujeme, spíše se ihned horečnatě snažíme o co nejnenápadnější nápravu. Poslední dobou ovšem dochází k velkým změnám v normách chování ― celková tendence a posun ve společnosti směrem k větší neformálnosti se podle mého názoru odráží i v používání citoslovce oops. Ve společnosti je čím dál přijatelnější představa, že chybovat je lidské. Chyby a trapasy již není nutné schovávat, ale je možné je přiznat a komentovat. Souvisí to samozřejmě i s větší tolerancí, možná i se sebereflexí. Dnes se zdá, že nový trend, otevřenější a neformálnější převáží nad starým, klasickým „guthjarkovským“. I když… v televizním seriálu Etiketa o správném [70]chování se stále říká něco jiného (tento seriál nám nabízí jednoduchou, přehlednou, poučnou, vtipnou, ale nezesměšňující formou základní orientaci při společenských událostech všech úrovní ― od soukromé návštěvy přátel po večeři u hlavy státu, tudíž od každodenních aktivit až k „výjimečným“ událostem, na které by však měl být každý alespoň trochu připraven[57]).

 

Jak taktně upozornit

Petr: „Tomáši, promiň, ale ty jíš polévku pomocí svých vousů.“ Tomáš: „To jsem celý já, před chvílí jsem to měl na kalhotách.“

L. Špaček: „Na cizí ani vlastní nehody nikdy neupozorňujeme nahlas.“

Tomáš: „A jak je to správně?“

L. Špaček: „Hlavní je zachovat klid a tvářit se nenápadně tak, aby si nehody všimlo co nejméně lidí.“

Petr: „Knedlíček!“

L. Špaček: „Petře, co jsme si říkali, na cizí ani vlastní nehody neupozorňujeme nahlas.“

Petr: „A co mám dělat?“

L. Špaček: „Tvářit se nenápadně, nikdo si ničeho nevšiml. Naštěstí máš na klíně látkový ubrousek. Manipulovat teď s knedlíčkem před spolustolovníky by nebylo estetické. Zabal ho do papírového ubrousku a ponech ho v klíně, až ostatní dojedí. Potom ho položíš na podšálek a číšník ho nenápadně odnese.“

 

Nápravy nehod

Tomáš: „Ježiš pardon, promiňte.“

L. Špaček: „I když nás taková nehoda vyvede z míry, nenecháme na sobě nic znát a nikomu nic nevyčítáme. Při společenských akcích po sobě nic neuklízíme, a to ani tehdy ne, jestliže jsme nehodu způsobili vlastní nešikovností.“

Tomáš: „Jé, ahoj Láďo, ty tady máš službu?“

L. Špaček: „Já tady čekám, až vy tady způsobíte nějakou nehodu. A co vy dva tady děláte?“

Petr a Tomáš: „Nám to spadlo, chceme to zvednout.“

L. Špaček: „A co s tím řízečkem budete dělat, až ho zvednete? Dáte si ho na talíř? Nebo ho necháte na stole? Nebo s ním budete chodit po sále a hledat servírku?“

Petr a Tomáš: „No ale co s tím?“

L. Špaček: „Nenápadně zakopnout sem pod stůl.“

Petr: „Sem pod stůl? A co ty s tím tady budeš dělat?“

L. Špaček: „Pod stolem spadlé předměty nikomu nepřekážejí. Až recepce skončí, personál je najde a uklidí.“

[71]Petr: „Aha. No kopni to pod stůl. Jé, Láďo, to je bramborový salát, do něj se přece nedá kopat.“

L. Špaček: „To máš pravdu. Tohle už je práce pro číšníka.“[58]

Oops z mluveného textu do psaného

Za citoslovcem oops často následuje vykřičník, někdy také tři tečky (ty jsou buď před citoslovcem, nebo až za ním) nebo předchází či následuje pomlčka, která naznačuje za trapasem rozpačitou chvilku mlčení, např. Sáhl jsem k opasku, kde nosívám koženou taštičku s doklady a oops! Nechal jsem ji (tramvajenku) doma[59] nebo Anebo si složte puzzle ze zvířátek… oops, jeden kousek skládačky chybí tento druh už totiž vyhynul[60].

Závěrem
Oops… Nebo radši wow!

Analýza psaných textů, ale i osobní zkušenost s mluvenými texty ukazují, že anglická citoslovce oops a wow začínají postupně pronikat do češtiny. Musíme ale vždy rozlišovat, v jakých textech se s nimi setkáváme. Největší frekvenci oops a wow zaznamenáváme spíše v jazyce mladší generace. To, že jsou citoslovce oops a wow u této skupiny již plně etablovaným prvkem, dokazuje i to, že se tak často vyskytují v psaných projevech, nejsou pokládána za cizí, a tudíž nejsou v textu tematizována či vysvětlována. Jak připomínají Čmejrková a Daneš[61], při analýze cizích prvků v českých textech je totiž třeba oddělovat od sebe jednotlivé žánry. Zatímco v časopisech dívčích a v časopisech o počítačích jsou oops a wow slovy naprosto běžnými, v seriózním tisku se s nimi ještě občas operuje jako s výrazy cizími, které je nutné čtenářům okomentovat, vysvětlit.

Cizí prvky se do jazyka nedostávají jen tak ― vždy mají nějaké své opodstatnění, ať je to neexistence domácího slova pro určitý jev či snaha mluvčího zařadit se do určité komunity, která má zájem na tom být od ostatních odlišná, mluvit svým vlastním slangem, zvýraznit svou jedinečnost. Zatímco citoslovce wow je, zdá se, synonymní s citoslovcem jéé a užívá se ho především jako prvku módního, citoslovce oops zcela synonymní výraz v češtině podle mého názoru nemá. Donedávna totiž neexistovala situace, ve které by bylo vhodné oops použít ― celkovým posunem k neformálnosti, k větší otevřenosti společnosti, ve které se začíná mluvit [72]i o nevyvedených, trapných situacích, vznikla potřeba verbálně tyto okolnosti komentovat, vyjádřit se k nim, neskrývat je, ale naopak je signalizovat.

A kam směřuje vývoj anglicismů v našich jazycích? Lze souhlasit s Bozděchovou[62], která předpokládá, že vývoj anglicismů v češtině „nesměřuje zcela jednoznačně k počešťování“. Brání tomu jak vnější faktor, tj. mezinárodní prestiž angličtiny, tak faktor imanentní, tj. značné typologické odlišnosti angličtiny a češtiny, které znesnadňují adaptaci anglicismů. To koresponduje s obecně přijatou tezí, že jazykový systém v zásadě neakceptuje vnější zásahy, které jsou v nesouladu s jeho strukturními potřebami[63]. Doklady citoslovcí oops a wow ukazují ještě na to, jak se angličtina i se svým ortografickým záznamem stává srozumitelnější stále většímu okruhu českých mluvčích ― ani v jednom dokladu nebyl zaznamenán počeštěný záznam, např. ups nebo uau[64].

A přestože se zdá, že v češtině je až příliš mnoho xenizmů (především anglicizmů), Daneš tvrdí, že čeština jimi není ohrožena více než její evropští partneři[65]. Tedy že jde o jistý obecnější trend, se kterým se musejí dnes vyrovnávat i tzv. velké jazyky, jako je němčina nebo francouzština.

Pronikání původních anglických citoslovcí do nejrůznějších jazyků ukazuje na výstižné Gutschmidtovo uvažování o tom, že „internacionalizace vede ke sbližování, k určité unifikaci spisovných jazyků, ke vzniku společných obecných mezijazykových charakteristik jazyků jednoho kulturního okruhu nebo dvou těsně sousedících kulturních kruhů“.[66] Na příkladech wow a oops jsem se pokusila ukázat, že přejímání se týká nejen slovní zásoby, ale zahrnuje v sobě mnohem širší proces: změnu chování ve společnosti, změnu náhledu na její fungování, změnu kulturních vzorců. Neznamená to ovšem, že pokud budeme sdílet nejen slova, ale i kulturní modely a modely chování, že si budeme lépe rozumět. Bohužel.


[41] I. Bureš, „Pivní hra“, in: -biz, 12. 9. 2001, s. 31.

[42] J. Jaroch, Venus perlila, in: Sport, 29. 5. 2004, s. 19.

[43] Neviditelný černý pasažér, in: Neviditelný pes, 26. 10. 1999, s. 1.

[44] Alischka, Aneta Langerová, in: Top dívky, 11. 10. 2004, s. 18.

[45] M. Šefl, Plnou parou do světa online her část první, in: doupe.cz, 20. 12. 2004.

[46] J. Novák ― M. Krause, Alternativní browsery, in: Internet, 1. 10. 1999, s. 18.

[47] Tery, Žhavá letní LÁSKA… A co dál?, in: Top dívky, 11. 10. 2004, s. 22.

[48] Webster Encyclopedic Unabridged Dictionary of the English Language, New York ― Avenel 1994.

[49] Dictionary of contemporary English, Longman Group 1997.

[50] Oxford dictionary Thesaurus and Wordpower Guide, Oxford University Press 2001.

[51] K. Hais ― B. Hodek, Velký anglicko-český slovník, Praha 1992.

[52] J. Peprník, Slovník amerikanismů, Praha 1982.

[53] D. cit. v pozn. 51.

[54] J. Macháček, Opice si s DVD rozumí!, in: svetnamodro.cz, 16. 4. 2002.

[55] M. Moore, Hlavu vzhůru!, in: blisty.cz, 16. 4. 2004.

[56] D. cit. v pozn. 55.

[57] http://www.czech-tv.cz/program/204522161300033.html.

[58] http://www.czech-tv.cz/program/204522161300033.html?tema=detail.

[59] D. cit. v pozn. 43.

[60] P. Podolinský, Zkuste předběhnout čas na Internetu, Marketing & Media, 12. 8. 2002, s. 12.

[61] S. Čmejrková ― F. Daneš, Své a cizí z hlediska funkčního, in: Čeština univerzália a specifika, Praha 2004, s. 328.

[62] I. Bozděchová, Vliv angličtiny na češtinu, in: Český jazyk na přelomu tisíciletí, Praha 1997, s. 278.

[63] E. Lotko, O některých tendencích v současné slovní zásobě a jejich příčinách (na materiálu češtiny, slovenštiny a polštiny), in: Sborník FF OU, Slovanské studie V, Studia Slavica V, Ostrava 2002, s. 22.

[64] Srov. s pozn. 21.

[65] D. cit. v pozn. 3, s. 33.

[66] D. cit. v pozn. 5, s. 9.

Naše řeč, ročník 89 (2006), číslo 2

Předchozí Markéta Slezáková: Wow! To ‘sem teda nečekala! Oops! To ‘sem nechtěla! O cizích slovech, ale nejen o nich, I

Následující Zdeňka Hladká: Pravopis v současné korespondenci mladých lidí (na materiálu tradičních dopisů, e-mailů a SMS)