Časopis Naše řeč
en cz

Metafory pýchy

Lucie Saicová Římalová

[Články]

(pdf)

Metaphors of pride

There are two basic types of pride (pýcha) in Czech: “pride-haughtiness” with negative connotations and “pride proper” with positive ones. These two types are closely connected and represent a type of continuum. Metaphors concerning both types of pride in Czech are numerous and form a complex net centred around the following metaphors: pride is a living organism, pride is a power, pride is a liquid or a gas, and pride is an illness.

Daný článek je on-line k dispozici v databázi CEEOL.

Naše řeč, ročník 93 (2010), číslo 1, s. 16-24

Předchozí Jakub Kopecký: Komunikační funkce záporných otázek zjišťovacích

Následující Pavel Nečas, Petr Hejna: K užití české anatomické nomenklatury v současné soudnělékařské praxi

cheap icmeler transfersdalaman airport transfersdalaman transfersdalaman vip transfer
© 2011 – HTML 4.01 – CSS 2.1