Časopis Naše řeč
en cz

Kabeš, Půta, Pulda, Pexider

[Hovorna]

(pdf)

-

(V. J.) Příjmení Kabeš je asi původem domácký tvar křticího jména Gabriel (Kabriel, Kabrhel), jako Kába, kteréž příjmení známe od konce 15. st. Půta, v starší době dosti časté osobní jméno, je z něm. Potho, Botho. Pulda souvisí asi se jménem Leopold (je to tvar vzniklý nejspíše na půdě německé). Co je Pexider, nevíme; snad z Pechsieder?

Naše řeč, ročník 5 (1921), číslo 5, s. 157

Předchozí Jednotlivý

Následující Kolensky, kolenačky