Časopis Naše řeč
en cz

Ministerstvo školství a národní osvěty,

[Sdělení redakce]

(pdf)

-

uznávajíc prospěšnost Naší Řeči, věnovalo z rozpočtu na r. 1920 částku 5000 K jako mimořádnou podporu na její vydávání, a to dílem jako předplatné na 200 výtisků V. ročníku Naší Řeči, dílem na zakoupení starších ročníků již vydaných.

Naše řeč, ročník 5 (1921), číslo 2, s. 64

Předchozí Želatina

Následující František Trávníček, Z. (= Josef Zubatý): Zodpověděti, zodpovídati