Časopis Naše řeč
en cz

Zpřístupniti

[Drobnosti]

(pdf)

-

Podle slov pana F. J. H. ve več. Nár. l. 14. října 1920 se nestarala správa salmského velkostatku »o zpřístupnění« jeskyň v okolí Macochy na Moravě. Hned potom se ptá aspoň, »jak učiniti širšímu obecenstvu přístupným tento krásný kout světa s neporušenou přírodou«; ani toho nebylo třeba. Myslíme po německu; a protože Němec říká zugänglich machen, napodobíme to, jak dovedeme, svým »učiniti přístupným« a dokonce novou ohavou »zpřístupniti«, na jakou se posud ani němčina nezmohla. Snad by každý rozuměl, kdyby se tyto krásy světa prostě obecenstvu otevřely? Ovšem, Němec v tomto významě neříká ani offnen ani aufmachen a na samostatný výraz náš mozek již nestačí. A »s neporušenou přírodou«! I to zní způsobem v němčině dnes dosti obvyklým (snad ani ne tak německým jako latinským); nemá býti řečeno, že ta příroda je dnes neporušena, nýbrž že má býti neporušena i po otevření. Jeskyně by se tedy měly obecenstvu otevříti tak, aby jejich krása zůstala neporušena, nebyla porušena, neutrpěla ujmy atd.

Naše řeč, ročník 5 (1921), číslo 2, s. 46

Předchozí Plissé

Následující S. (= Emil Smetánka): Topografická anatomie