Časopis Naše řeč
en cz

Lešení

[Hovorna]

(pdf)

-

(F. Š.) Slovo to je odvozeno ode jména les, jež v staré době znamenávalo také »kmen, dříví«. Je utvořeno (jako prošení, hlášení a pod. od sloves prositi, hlásiti), jako by bylo sloveso lesiti, zatím nedoložené, a znamenalo tedy nějakou konstrukci ze dřeva (Berneker). Nejstarší doklad z r. 1434 (v Tomkových Základech místop. praž. 2, 61).

Naše řeč, ročník 5 (1921), číslo 1, s. 30

Předchozí Latinský koutek

Následující Na sádkách