dalaman airport transfers
Časopis Naše řeč
en cz

Zapřičiňovati

[Hovorna]

(pdf)

-

(J. H.) na př. »chceme tu poukázati na něco, co také zapřičiňuje tento zjev« (Nár. l. 21. 1. 1920), jest slovo nové, zbytečné a nečeské, utvořené zcela řemeslně podle něm. verursachen. Česky řekneme docela prostě »co způsobuje tento zjev, co je příčinou tohoto zjevu«. Tento germanismus je bohužel častý také ve spisovné slovenštině, ač i tam před ním bylo varováno (Pohľady 12, 373).

Naše řeč, ročník 4 (1920), číslo 6-7, s. 224

Předchozí Vyrozuměti

Následující František Bílý: Z mých vzpomínek na Jana Gebauera, V. 3.