Časopis Naše řeč
en cz

Role

[Hovorna]

(pdf)

-

(V. M.). »To nehraje žádnou roli« je výraz převzatý z němčiny; bylo o tom mluveno v N. Ř. III, 20. — Započíti, započnu není slovo chybné; doklady z dobrých spisovatelů starších podává Jungmannův Slovník. — Podle Pravidel českého pravopisu píše se »s počátku« a nijak jinak.

Naše řeč, ročník 4 (1920), číslo 6-7, s. 222

Předchozí Psohlavci

Následující Slovácko